Ubezpieczenie komunikacyjne osób prywatnych i firm Ubezpieczenie komunikacyjne osób prywatnych i firm
  • Hestia
  • Gothaer
  • Compensa
  • MTU
  • HDI
  • Warta
  • Pocztowe TUW
  • RESO-BTA Insurance Company
  • Generali

Aby prawidłowo wyliczyć oferty w różnych Towarzystwach Ubezpieczeń niezbędne są dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym i na ostatniej polisie.

 

Informacje dodatkowe:

 

Od jakiegoś czasu działa ogólnopolski system weryfikujący szkodowość klientów prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Pozwala on Towarzystwom Ubezpieczeń i takim jak my pośrednikom ubezpieczeniowym na podstawie Twoich danych, tj. imienia, nazwiska i nr PESEL ustalić należne Ci zniżki od ceny podstawowej.

 

Jeśli w systemie nie ma wystarczających danych lub, w Twojej ocenie, odbiegają one od prawdy, najlepiej posłużyć się posiadaną z lat poprzednich dokumentacją ubezpieczeniową na któryś z Twoich pojazdów. Warunek - musi widnieć tam informacja o udzielonych ostatnio procentach zniżek. 

 

Procedura ta dotyczy zarówno obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC-służy do pokrycia szkód wyrządzonym innym przez nas samych), jak i dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco (AC-służy do pokrycia napraw naszego pojazdu wskutek wypadków, których sami jesteśmy sprawcami lub winne są np. siły przyrody, zwierzęta itp.).

 

Coraz większym powodzeniem cieszą się usługi Assistance. Są to gwarancje różnego rodzaju pomocy dla podrożujących, gdy my i nasz pojazd znajdziemy się w tarapatach. 

 

Możesz także zabezpieczyć swoje "wyjeżdżone" zniżki przez utratą wskutek szkody. Nie kosztuje to zbyt dużo, a zakup Ochrony Zniżki może się opłacić, gdy przytrafi Ci się szkoda z własnej winy.

Active Finanace Strona główna Współpraca Oferta Kontakt Praca
2013 Active Finance.
Wszelkie prawa zastrzeżone.