Ubezpieczenia zdrowia i życia Ubezpieczenia zdrowia i życia
  • Hestia
  • Gothaer
  • Compensa
  • MTU
  • HDI
  • Warta
  • Pocztowe TUW
  • RESO-BTA Insurance Company
  • Generali

 

1. Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

 

Ceny tych ubezpieczeń zależą od wieku ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy, okresu na jaki umowa

jest zawarta, od zakresu ubezpieczenia (np. wykupienia ryzyk dodatkowych), rodzaju wykonywanej pracy,

stanu zdrowia i wysokości zabezpieczenia, czyli tzw. Sumy Ubezpieczenia.

 

Jeśli ubezpieczamy swoje życie będąc w młodym wieku, to mamy gwarancję niskiej ceny przez

cały okres trwania umowy.

Nie powinno też być problemów ze zdrowiem, którego stan może nam uniemożliwić zawarcie

takiej umowy w przyszłości. Warto więc pomyśleć o tym jak najwcześniej.

 

Np. cena umowy dla dwudziestolatka jest ok. trzykrotnie niższa, niż osoby pięćdziesięcioletniej i taka

pozostanie do końca jej trwania.

 

 

2. Ubezpieczenia zdrowia i życia w GRUPACH OTWARTYCH  SUPER OFERTA!

 

Do istniejących od wielu lat grup ubezpieczonych klientów dołączane są kolejne chętne,

pojedyncze osoby.

 

Składki są identyczne dla wszystkich (wiek kandydata w chwili przystąpienia do dowolnej grupy ma się

mieścić w przedziale od 18 do 65 lat).

 

Umowy te cieszą się coraz większą popularnością i stają się swoistym, ubezpieczeniowym

fundamentem każdego człowieka.

 

W GRUPACH OTWARTYCH możemy zaproponować umowy różnych Towarzystw Ubezpieczeń.

Są to pakiety zarówno na kieszeń przeciętnego obywatela, jak i te o bardzo wysokich zabezpieczeniach

- typuVIP- na kwoty odszkodowań nawet powyżej miliona zł!

W każdym z tych przypadków ceny są kilkakrotnie niższe niż w ofertach indywidualnych!

Active Finanace Strona główna Współpraca Oferta Kontakt Praca
2013 Active Finance.
Wszelkie prawa zastrzeżone.