Grupowe ubezpieczenia w zakładach pracy Grupowe ubezpieczenia w zakładach pracy
  • Hestia
  • Gothaer
  • Compensa
  • MTU
  • HDI
  • Warta
  • Pocztowe TUW
  • RESO-BTA Insurance Company
  • Generali

Grupowe ubezpieczenia na życie są ofertą stworzoną głównie dla pracowników zakładów pracy, gdzie minimalna liczba załogi to trzy osoby.

Jednak im większy zakład pracy wnioskuje o taką kalkulację, tym lepsze warunki otrzyma.

 

Ubezpieczenia grupowe są najtańszą formą ubezpieczania zdrowia i życia, swojego i swoich

najbliższych. Dla każdego z nas powinny być swoistym fundamentem ubezpieczeniowym. 

Składki są niższe niż w przypadku polis indywidualnych, gdyż jak wiadomo, przy "zakupach

hurtowych" jest taniej.

 

Kolejną niezaprzeczalną zaletą jest to, że do grupy przyjmuje się osoby bez względu na 

aktualny stan zdrowia. Ankiety zdrowotne wypełniają jedynie te osoby, które długo zwlekają

z decyzją przystąpienia do umowy w stosunku do większości załogi zakładu pracy.

 

Aby wyliczyć propozycje dla danej Firmy musimy znać następujące dane:

- liczbę osób zatrudnionych w zakładzie pracy

- średnią wieku w grupie i strukturę płci

- wstępną wysokość składki miesięcznej (przedział cenowy)

- specyfikę zakładu pracy dla określenia ryzyka wystapienia niektórych zdarzeń

 

Po analizie w paru Towarzystwach Ubezpieczeń na Życie, przedłożymy kilka propozycji

różniących się zakresem ochrony.

W przypadku akceptacji jakiegoś wariantu pomożemy w całej procedurze zawarcia umowy,

której główną częścią jest spisywanie deklaracji przystąpienia do umowy przez poszczególnych pracowników.

 

Po zawarciu umowy będziemy serwisować Waszą grupę, czyli pomagać we wszystkich

sprawach z nią związanych.

Procedury likwidacyjne będzą się odbywały na miejscu w zakładzie pracy, ze wsparciem

w postaci internetowego dostępu do grupowego ubezpieczenia. 

Active Finanace Strona główna Współpraca Oferta Kontakt Praca
2013 Active Finance.
Wszelkie prawa zastrzeżone.